Här finns vi
Hem » Ögonfakta » Sjukdomar » Herpes Simplex-virus

Herpes Simplex-virus på hornhinnan

Herpes Simplex är det virus, som brukar orsaka munsår och ibland små blåsor på huden. C:a 90 % av den vuxna befolkningen bär på detta virus i vissa nervtrådar. Hur vi smittas är inte känt, men sannolikt sker detta i samband med någon förkylning eller annan "banal" infektion. Hos de flesta människor är viruset vilande och ger inga symtom. Vad som gör, att ca 10 % av alla virusbärare drabbas av symtom, är heller inte klarlagt. Stark värme, stark kyla, kraftig solexposition, fysisk och psykisk stress, försämrat allmäntillstånd och skador är faktorer, som tycks ha viss betydelse för aktivering av herpesvirus.

Hur känner man igen herpesvirus på hornhinnan?
Herpesvirus kan ge olika typer av sår på hornhinnan. Det mest typiska är en "grenformation", som ses lättast sedan ögonläkaren haft ett färgämne på ögats yta. Hornhinnan är mycket smärtkänslig och varje skada på hornhinnan ger upphov till svår värk. Dessutom tillkommer tårflöde och ljuskänslighet, ibland dimsyn och svullna ögonlock. Infektionen är inte särskilt smittsam, men skärpt handhygien kan rekommenderas.

Hur behandlas herpesvirus på hornhinnan?
Behandlingen består av en virusdödande ögonsalva och ibland tabletter. Om ögat fått djupare inflammation ges ibland även en pupillvidgande droppe. I det akuta skedet kan tillståndet förvärras om kortisondroppar felaktigt används. Så länge ljuskänslighet kvarstår kan det vara skönt med en lapp för ögat. Den akuta infektionen kan läka på 1-4 veckor, men ibland krävs ännu längre behandlingstid. Ju djupare in i hornhinnan infektionen fått fäste, desto mer ökar risken för kvarstående ärrbildning. Ett centralt beläget ärr på hornhinnan kan sätta ned synen.

Den som har haft en herpesinfektion på hornhinnan löper c:a 25 % risk att drabbas igen inom två år. Det är mycket viktigt att få behandling så tidigt som möjligt för att minska risken för bestående ärrbildningar


Synfel och ögonlaser

Vi väljer den metod som är bäst lämpad för just dina ögon. Möjlighet till delbetalning eller bruttolöneavdrag erbjuds.

Gråstarr

Låt oss ta hand om din gråstarr. Vi har opererat gråstarr i 25 år och idag utför vi mer än 10% av Sveriges alla gråstarroperationer.

Ögonmottagning

Hit kan du komma med problem som t ex synförsämring, irritation i ögonen, förändringar i gula fläcken, tryckmätning, m.m., m.m.

 
Vi kan erbjuda dig som är närsynt, översynt, astigmatisk (brytningsfel), åldersynt eller har gråstarr ett brett spektrum av operationstekniker genom ögonlaser eller linskirurgi. Våra behandlingsmetoder är, LASEK/ELSA, ICL, RLE och gråstarrkirurgi.