Har du frågor om synfelsoperationer?

Ring oss på 020 - 22 00 02

Vill du bli kontaktad? Boka tid direkt
Här finns vi
Hem » Synfel och ögonlaser » Metoder » RLE » Risker och komplikationer m...

Risker och komplikationer med RLE

Det finns ett flertal besvär/fenom som man kan drabbas av efter operationen, vilka oftast försvinner rätt snart men ibland kan de finnas kvar i flera månader. Exempel på sådana besvär är t ex att man upplever "flimmer", särskilt när man sitter vid datorn eller i butiker/skyltfönster med stark belysning. Andra besvär som är vanliga efter operationen är skavkänlsa/grusighet i ögonen och att man upplever starka färger. Man kan även uppleva prickar som rör sig i synfältet eller mörka kanter i det perifera synfältet. Men som sagt de här besvären brukar försvinna inom några månader. (Prickar som uppstår senare bör undersökas av ögonläkare).

Nedsatt synskärpa
Ett fåtal av de patienter som behandlas med RLE upplever en nedsättning i bästa synskärpa även med korrigering. Detta innebär att de efter operationen, med eller utan glasögon, inte kan se riktigt lika skarpt som de gjorde med glasögon före operationen.

Halo-fenomen
Ljusgloria runt lampor och lyktor kan förekomma efter all synfelskirurgi, men alltid med multifokala linser. Hos de flesta går halofenomenet över inom några månader efter operationen. Vi avråder emellertid från operation om pupillen är för stor under mörkerförhållanden (dvs "night driving condition").

Nedsatt mörkerseende
Vissa patienter kan efter en RLE få en liten nedsättning av förmågan att se skarpa kontraster i mörker.

Skuggbildningar, dubbelseende och andra oönskade synfenomen
Kan föreklomma efter RLE med multifokala linser innan man vant sig, men kan i värsta fall bli bestående.

Ljusskygghet
Kan förekomma efter all ögonoperationer men är nästan alltid övergående.

Infektion
Svår infektion är en allvarlig, men extremt sällsynt, komplikation. Operationen sker naturligtvis under sterila förhållanden och antibiotika tillförs innan operationens slut.

Näthinneavlossning
Näthinneavlossning är en annan sällsynt men allvarlig komplikation. Alla kan drabbas men risken är större ju mer närsynt man är.


syntavla

Dela upp din betalning

Via vårt samarbete med Human Finans finns möjlighet att delbetala din operation. Du väljer själv hur stor del du vill delbetala.

Bruttolöneavdrag

Genom ett bruttolöneavdrag kan din operation bli 30 - 55% billigare.

Ålderssynthet

För dig som är 45+ finns möjlighet att se bra på både långt och nära håll utan glasögon eller linser.

 
Vi kan erbjuda dig som är närsynt, översynt, astigmatisk (brytningsfel), åldersynt eller har gråstarr ett brett spektrum av operationstekniker genom ögonlaser eller linskirurgi. Våra behandlingsmetoder är, LASEK/ELSA, ICL, RLE och gråstarrkirurgi.